Over het onderzoek

Dit Nationaal Occasion Onderzoek 2021 is het resultaat van de samenwerking tussen VWE Automotive en vakblad Automobiel Management uit Rotterdam.

Onze doelstelling is het uitvoeren van kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en actueel onderzoek naar de occasionmarkt in Nederland en de daaraan gerelateerde import en export van gebruikte auto’s. Ook de eventuele gevolgen hiervan voor de omvang van het wagenpark, wat op zijn beurt consequenties heeft voor de aftermarket, worden in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek worden gepresenteerd aan de autobranche door middel van dit rapport.

Het inmiddels negende Nationaal Occasion Onderzoek – dat ook deels plaatsvond in coronatijd – is het resultaat van de samenwerking tussen VWE en AM. Er is gekozen voor een aanpak die voor de noodzakelijke continuïteit in de data zorgt waarmee het mogelijk wordt de trends die voor de autobranche van grote waarde zijn in beeld te brengen. De handel in occasions is een essentieel onderdeel van de autobranche. Bovendien, de invloed die occasions hebben op de aftermarket is
wellicht nog belangrijker gezien de waarde die het heeft voor het rendement van de autobranche.

Inspelen op de vraag

Het onderzoek baseert zich op een informatie-analyse van VWE. Er is voor analyses gebruikgemaakt van de VWE database die is opgebouwd uit diverse databronnen, waaronder het RDW-register waar VWE als provider over beschikt. Alle cijfers in het Nationaal Occasion Onderzoek hebben betrekking op personenauto’s. Dit onderzoek concentreert zich op de kalenderjaren 2019, 2020 en de eerste vijf maanden van 2021. Juist nu is het van belang te weten hoe de markten reageren op de onzekerheid, beperkingen en veranderingen in vraag.

Met dit overkoepelende overzicht van de occasionmarkt zijn de belangrijkste ontwikkelingen gesignaleerd en voor dit onderzoek nader uitgediept. De resultaten zijn in dit rapport weergegeven en in beknopte vorm gepresenteerd op het AM Remarketing Event van Automobiel Management op 7 juli.

Piet Renses, directeur VWE
Remco Nieuwenbroek, hoofdredacteur Automobiel Management